Podmínky použití

Produkty Logitech se obecně poskytují s omezenou zárukou na hardware platnou po dobu dvou (2) let. Na některé produkty se vztahuje prodloužená záruka (až pět (5) let).

Délka záruční doby je stanovena v prohlášení o omezené záruce na hardware přiloženém k produktu. Záruční doba začíná běžet v den nákupu.

Produkty Logitech se prodávají výhradně prostřednictvím distribučních partnerů. Distribuční partneři odpovídají za poskytování záruční podpory zákazníkům (naši partneři).

V případě produktů mladších 24 měsíců vyřizuje záruční reklamace výhradně distribuční partner.
 
V případě produktů starších 24 měsíců (na které se však stále vztahuje záruka) musí koncoví uživatelé v zájmu vyřešení problému či případně výměny závadného produktu přímo kontaktovat oddělení péče o zákazníky společnosti Logitech.
 
* Výše uvedené informace o záruce jsou v souladu s platnými nařízeními Evropské unie. Je možné, že místní legislativa vám přiznává další práva.