Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 

Η διαφύλαξη του ιδιωτικού σας απορρήτου είναι σημαντική για τη Logitech και για αυτόν το λόγο δημιουργήσαμε μια ιστοσελίδα για το ιδιωτικό απόρρητο [ανατρέξτε στην εξής διεύθυνση: http://www.logitech.com/el-gr/footer/privacy] έτσι ώστε να κατανοήσετε καλύτερα πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά στοιχεία σας σε σχέση με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Logitech. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να μελετήσετε αυτήν τη σελίδα και επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση privacy@logitech.com εάν έχετε κάποια απορία ή αμφιβολία.

 

Η Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου και Ασφάλειας ισχύει για οικογένειες τοποθεσιών στο Web, τηλεφωνικές έρευνες πελατών, κάρτες δήλωσης προϊόντων και επικοινωνίες με την υπηρεσία υποστήριξης πελατών της Logitech και διέπει τη συλλογή και χρήση των δεδομένων σε όλες αυτές τις τοποθεσίες στο Web και τις υπηρεσίες της Logitech. Η Logitech παρέχει μια τοποθεσία στο Web που απευθύνεται στο ευρύ κοινό, καθώς και τοποθεσίες στο Web μόνο για μέλη και με προστασία μέσω κωδικού πρόσβασης. Η συλλογή, η χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών στοιχείων κάθε χρήστη γίνεται όπως περιγράφεται στη Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου και Ασφάλειας.