Használati feltételek

Használati feltételek

·         Kezdőlap

·         Használat

A LOGITECH PARTNER EXCHANGE WEBHELY (a továbbiakban „WEBHELY”) BÁRMELY MÓDON TÖRTÉNŐ FELKERESÉSÉVEL ÉS HASZNÁLATÁVAL ELFOGADJA AZ ALÁBBI FELTÉTELEKET. AMENNYIBEN NEM ÉRT EGYET AZ ÖSSZES FELTÉTELLEL, SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NE HASZNÁLJA A WEBHELYET ÉS NE TEGYEN KÖZZÉ OTT INFORMÁCIÓKAT.

 

A FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA
A Logitech bármely feltételt bármikor megváltoztathatja, módosíthatja és frissítheti, illetve új feltételeket támaszthat vagy eltávolíthat egyes feltételeket. Kérjük, ellenőrizze rendszeresen a feltételek változásait. Amennyiben a változások közzétételét követően tovább használja a webhelyet, az a változások elfogadását jelenti.

 

 

A WEBHELY MÓDOSÍTÁSA
Célunk, hogy folyamatosan fejlesszük és hasznossabbá tegyük a webhelyet az Ön számára, ezért lehet, hogy további szolgáltatásokat vezetünk be, vagy módosítjuk a meglévőeket. Amennyiben a Logitech ilyen módosításokat végez, a feltételeknek alkalmazkodni kell az új szolgáltatásokhoz illetve a meglévő szolgáltatások módosításaihoz.

 

 

FELHASZNÁLÓI ADATOK

A személyes fiók és a webhelyen található egyéb szolgáltatások eléréséhez szükséges azonosításhoz a Logitech kizárólag a megadott személyes azonosító adatokat (felhasználónév és jelszó) használja fel. Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Logitech a személyes azonosító adatokat a webhelyen keresztül továbbítsa. A személyes azonosító adatokat nem adhatja át vagy nem teheti elérhetővé harmadik félnek, így az Ön családtagjainak, alkalmazottainak és munkatársainak sem. A személyes fiók vagy a személyes azonosító adatok felhasználásából adódó minden következményért vagy mulasztásért kizárólag Ön a felelős. A Logitech a webhely szolgáltatásait minden kifejezett, vélelmezett vagy jogszabályból következő garancia vagy feltétel nélkül bocsátja rendelkezésre. A Logitech kifejezetten elzárkózik a jogosultságra, a forgalomképességre, az egy adott célra való megfelelésre és a jogsértés elkerülésére vonatkozó vélelmezett garanciavállalástól.

 

BIZALMAS ADATOK

A webhely felkeresésével elfogadja a következőket:

·         Ön a Logitech hivatalos ügyfele, és közvetlen hozzáférést kíván kapni az Ön által megadott adatok és a Logitech aktuális marketing- és egyéb tevékenységei alapján egyedileg konfigurált webhelyhez. A webhely bizalmas adatokat tartalmaz a Logitech vállalatról, amelyek kiterjednek, de nem korlátozódnak a jövőbeni termékadatokra, a marketingtervekre, a pénzügyi és egyéb adatokra [valamint az olyan információkra, melyek bár a nyilvános tartományban találhatók, a webhely egyedi felépítéséből és konfigurációjából adódóan bizalmasnak minősülhetnek] („Bizalmas adatok”), és melyek bizalmas kezelésére Ön a jelen használati feltételek értelmében kötelezettséget vállal. A webhelyen található adatok kizárólag az Ön és a Logitech közötti üzleti kapcsolat fenntartása céljából („Cél”) használhatók fel. A Logitech fenntartja az adatokra vonatkozó jogokat.

·         A saját, hasonló természetű adatai védelme során tanúsított elővigyázatossággal megegyező, de az indokoltnál nem kisebb mértékű gondossággal kell eljárnia a Bizalmas adatok védelme, valamint a következők megelőzése érdekében: (i) a Bizalmas adatok bármilyen, a jelen használati feltételek által nem megengedett felhasználása; (ii) a Bizalmas adatok terjesztése nem érintett alkalmazottak között a Céltól eltérő szándékkal; (iii) a Bizalmas adatok továbbadása harmadik félnek; vagy (d) a Bizalmas adatoknak a Céltól eltérő szándékkal való közzététele.

·         Ön tudomásul veszi, hogy a Bizalmas adatok nem megfelelő közzététele által okozott károk helyrehozhatatlanok lehetnek, és hogy a jelen használati feltételek által megengedettől eltérő közzététel esetén minden egyéb jogorvoslaton túl a Logitech vállalatnak jogában áll méltányos kártérítést követelni, beleértve a felfüggesztő végzést és az előzetes felfüggesztő végzést.

·         [Azon esetektől eltekintve, melyekben a Bizalmas adatok bizalmassága az információk egyedi felépítéséből vagy konfigurációjából fakad] jelen használati feltételek nem szabnak kötelezettséget az olyan bizalmas adatokra vonatkozóan: (i) amelyek a Logitech vállalattól kapott tájékoztatás előtt már ismertek voltak Ön előtt; (ii) amelyek nem az Ön hibájából kerültek vagy kerülnek nyilvánosságra; (iii) amelyek jogosan jutottak az Ön tudomására egy titoktartásra nem kötelezett harmadik féltől; (iv) amelyekről egyénileg, a jelen használati feltételek megszegése nélkül szerzett tudomást; vagy (v) amelyeket a Logitech előzetes írásos hozzájárulásával hozott nyilvánosságra. Ha egy kormányzati testület vagy a bíróság a Bizalmas adatok közzétételére kötelezi, vállalja, hogy a Logitech vállalatot megfelelő időben előre értesíti erről annak érdekében, hogy a Logitech megtámadhassa a nyilvánosságra vonatkozó határozatot, illetve adatvédelmi határozatért folyamodhasson.

·         A Bizalmas adatok védelmére vonatkozó kötelezettség a Bizalmas adatoknak a webhelyről történő megszerzésének dátumától számított három (3) év múlva szűnik meg. A Logitech írásos kérése esetén Ön köteles azonnali hatállyal visszaszolgáltatni minden, a Logitech vállalattól kapott Bizalmas adatot és azok összes másolatát, vagy írásban nyilatkozni arról, hogy az összes Bizalmas adatot és azok másolatait megsemmisítette.

·         A jelen használati feltételek nem biztosítanak semmilyen szellemi tulajdonhoz fűződő jogot, kivéve a jelen használati feltételekben meghatározott, szigorúan a Cél megvalósításához szükséges korlátozott jogokat, amelyeket a Logitech bármikor azonnal visszavonhat, és amelyek a Cél megvalósulásakor minden esetben megszűnnek. A jelen használati feltételek a Logitech előzetes írásos hozzájárulása nélkül nem ruházhatók át.

 

TARTALOM
A webhelyen található összes szöveg, grafika, felhasználói vagy vizuális felület, védjegy, embléma, zene, hang, illusztráció, fénykép és számítógépes forráskód (összefoglaló néven „Tartalom”) – beleértve többek között a Tartalom megjelenését, szerkezetét, választékát, összhangját, kifejezésmódját, „látványát” és elrendezését – a Logitech tulajdonát képezi, kezelésében van, vagy engedéllyel használja azt. Az összes ilyen Tartalmat formatervezési mintaoltalom, szerzői jog, szabadalom, védjegyoltalom valamint több egyéb, szellemi tulajdonra és tisztességtelen versenyre vonatkozó jogszabály védi. Hacsak az adott Tartalom nem esik egyéb megállapodás hatálya alá (pl. szoftverlicenc-szerződés, használati feltételek, stb.), a Logitech ezennel a Tartalomra vonatkozó korlátozott felhasználási jogosultsággal ruházza fel Önt a következő feltételekkel:


Hacsak valamely vonatkozó megállapodás vagy maga a Tartalom kifejezetten nem engedélyezi, a Tartalom a Logitech és/vagy a tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában vagy módon – beleértve többek között az elektronikus és mechanikus módszereket, fénymásolást, rögzítést és egyéb eljárásokat – nem másolható, reprodukálható, terjeszthető, közvetíthető, publikálható újra, tölthető le, jeleníthető meg, vagy tehető közzé. Nem „tükrözhet” továbbá semmilyen, ezen a webhelyen vagy más szerveren tárolt Tartalmat a Logitech előzetes, kifejezett írásos engedélye nélkül.

 

 

KÖZLEMÉNY A WEBHELYÉN ELÉRHETŐ INFORMÁCIÓKRA VONATKOZÓAN

Az ezen a webhelyen található információk csak tájékoztatásul szolgálnak, és értesítés nélkül változhatnak. Az információkat a Logitech a megjelenített állapotban, garancia nélkül bocsátja rendelkezésre. A webhelyen lévő információkat az olvasó csak saját felelősségére használhatja fel. A LOGITECH SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A JELEN WEBHELY ÁLTAL TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK ELÉRHETŐSÉGÉBŐL, HASZNÁLHATÓSÁGÁBÓL VAGY FELHASZNÁLÁSÁBÓL EREDŐ VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBE HOZHATÓ KÖZVETETT, JÁRULÉKOS, EGYEDI, KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGBŐL EREDŐ VAGY EGYÉB KÁROKÉRT (IDE ÉRTVE – DE NEM EZEKRE KORLÁTOZVA – AZ ELMARADT NYERESÉGET, AZ ÜZLETMENETBEN KELETKEZETT FENNAKADÁST VAGY AZ ADATVESZTÉST), MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA A LOGITECH FIGYELMEZTETÉST KAPOTT AZ ADOTT KÁR LEHETŐSÉGÉRŐL.

 

MÁS WEBHELYEKRE MUTATÓ HIVATKOZÁSOK

Ezen a webhelyen találhatók más webhelyekre mutató hivatkozások, amelyek lehetővé teszik a webhely elhagyását. Ezek a hivatkozott webhelyek nem állnak a Logitech ellenőrzése alatt, és a Logitech nem felelős a hivatkozott webhelyek vagy az azokon található hivatkozások tartalmáért. Ezek a hivatkozások csak a felhasználó kényelmét szolgálják, és nem jelentenek semmilyen jóváhagyást vagy ajánlást a Logitech részéről.

 

IRÁNYADÓ JOG
Ezekre a feltételekre és az Ön webhely-használatára Svájc jogszabályai az irányadóak, tekintet nélkül a jogszabályrendszerek ellentéteire, minden igényt és keresetet a Logitech Europe S.A. székhelye szerint  illetékes bíróságon kell benyújtania. Egyet kell értenie azzal, illetve alá kell vetnie magát továbbá ezen bíróságok igények vagy keresetek dolgában folytatott ítélkezési gyakorlatának. Ön lemond minden, a saját illetékességű bíróság hiányára alapozó védekezésről.

 

VÉDJEGYEK ÉS SZERZŐI JOGI MEGJEGYZÉS

A Logitech, a Logitech embléma és az itt hivatkozott Logitech termékek a Logitech védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Egy terméknév vagy embléma hiánya a webhelyen nem jelenti azt, hogy a Logitech lemondott volna a névhez vagy emblémához fűződő védjegyoltalomról vagy más szellemi tulajdonhoz fűződő jogáról.

Minden egyéb védjegy az illető védjegy birtokosának tulajdona.

 

A védjegyirányelvek elérhetők a következő címen: http://www.logitech.com/en-gb/footer/terms-of-use/&id=4637

 

 

Minden egyéb, itt kifejezetten nem szereplő jog fenntartva.

 

Ezt a webhelyet a Logitech Europe S.A. birtokolja és működteti.