Sekretesspolicy

 

 

Logitech värnar om kundernas integritet. En sekretessida [se: http://www.logitech.com/en-gb/footer/privacy] har byggts i syfte att ge en översikt över hur personuppgifter används i samband med företagets webbtjänster. Läs igenom sidan och kontakta oss på privacy@logitech.com om du har frågor eller synpunkter.

 

Sekretess- och säkerhetspolicyn gäller insamling och användning av information via alla Logitechs webbsidor, telefonundersökningar, produktregistreringskort och all supportrelaterad kommunikation. Logitech har dels en webbplats för allmänheten, dels lösenordsskyddade webbplatser som du måste vara behörig för att besöka. Personuppgifter om alla användare samlas in, används och yppas i enlighet med sekretess- och säkerhetspolicyn.